Sekretesspolicy

Följande sekretesspolicy beskriver din personliga information om vår samling, användning, lagring, delning och skydd av din personliga information. Detta gäller den aktuella webbplatsen ("webbplatsen") och alla tjänster som erbjuds av vConnect EOOD ("vConnect"). Webbplatsen och dess tjänster ägs och drivs av vConnect och erbjuds under förutsättning att du accepterar denna sekretesspolicy utan ändringar. Vänligen läs denna sekretesspolicy noggrant och fullständigt innan du kontaktar oss för tjänster. vConnect förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy från tid till annan efter behov.

vConnect respekterar ditt professionella konstverk och alla andra immateriella rättigheter som delas med oss och kommer bara att använda det i samförstånd med dig. Din upphovsrätt kommer att förbli din. Allt material och information du delar med vConnect, inklusive illustrationer och andra immateriella rättigheter, kontaktuppgifter och kundanteckningar, förbli konfidentiella.

Följande typer av personuppgifter samlas in:

  • E-postadress
  • Namn på företag och kontaktperson
  • Telefon
  • Information om vilket webbshop du använder
  • Beställningsspecifik information
  • Information om hänvisningar genom användning av cookies

Vi använder endast den information vi samlar för att förbättra våra produkter och tjänster och kontakta dig via e-post eller telefon med specialerbjudanden, information om förbättringar av produkter du använder eller annan information som vi tycker är av intresse för dig (f t.ex. nya möjligheter eller trender i e-handel).